Rezultati analize o položaju zaposlenih žena za vrijeme pandemije izazvane virusom COVID-19

UG “Budućnost” Modriča je u toku mjeseca maja 2020. godine provelo istraživanje o položaju zaposlenih žena za vrijeme pandemije izazvane virusom COVID-19.

Metodološka tehnika prikupljanja podataka uključivala je intervjuisanje učesnica istraživanja putem formulisanog anketnog upitnika, sa fokusom na žene radnice u različitim branšama (žene radnice u fabrikama, samoposlugama, pekarama, javnim ustanovama i svim drugim djelatnostima). Za potrebe istraživanja korišten je strukturirani upitnik s 14 pitanja, a koji je popunjavan elektronski i dostavljan na mail adresu Udruženja, uzimajući u obzir postojeće mjere zaštite naložene za vrijeme pandemije izazvane virusom Covid-19. Uzorak čini 50 ispitanica, punoljetnih zaposlenih žena sa područja opštine Modriča, formiran slučajnim uzorkovanjem i izborom ispitanica. Analizom se nastojao obuhvatiti jednak omjer žena raznovrsnih starosnih dobi, obrazovanja, bračnog statusa, te vrste radnog odnosa i pravne forme  poslodavca kod kojeg su zaposlene. U konačnici realizacije aktivnosti kreirana je analiza „Položaj zaposlenih žena na području opštine Modriča za vrijeme pandemije izazvane virusom COVID-19”.

Uzimajući u obzir uslove pandemije i mjere koje su na snazi, a ponajviše mjere socijalne distance, podaci za izradu ove analize prikupljeni su isključivo elektronskim putem. Nije bilo moguće provesti bližu komunikaciju sa ispitanicama, ali su svoje šire zapažanje o predmetu upitnika ipak mogle da daju u opisnom dijelu ankete. Bez obzira na uslove prikupljanja podataka logično je zaključiti da su nalazi analize i njeni zaključci relevantan odraz percepcije zaposlenih žena o stanju po pitanju njihovog radno-pravnog statusa za vrijeme pandemije izazavane virusom COVID-19. Stavove ispitanica reflektuju sljedeći zaključci:

  • Ispitanice s ciljnog područja su svjesne svojih prava iz radnih odnosa, ali su uvjerene u postojanje kršenja tih prava od strane poslodavaca i bez uslova nastalih proglašenjem pandemije izazvane virusom COVID-19,
  • Nema velikih oscilacija u percepciji prava iz radnih odnosa između osoba različitih dobi i stepena obrazovanja,
  • Sektor za koji smatraju da je najpodložniji kršenju prava iz radnih odnosa jeste privatni sektor, a naročito prava žena zaposlenih u trgovinama prehrambene robe, te fabrikama za šivenje obuće, a koje su radile neprekidno tokom trajanja pandemije,
  • Najveći broj ispitanica smatra da nisu ispoštovane i obezbjeđene dovoljne mjere zaštite od strane poslodavaca iz privatnog sektora za žene koje su morale da rade za vrijeme pandemije izazvane virusom COVID-19,
  • Ispitanice smatraju da od strane poslodavaca nije bilo dovoljno razumijevanja po pitanju poštovanja prava majčinstva za vrijeme pandemije izazavne virusom COVID-19, a što je opet najviše primjećeno u privatnom sektoru koji je neprekidno radio za vrijeme pandemije,
  • Ispitanice jasno prepoznaju oblike seksualnog nasilja od strane poslodavca i ističu njihovo postojanje za vrijeme pandemije, te navode da je riječ  o poslodavcu koji je takvu formu ponašanja prema radnicama koristio i prije krize izazvane pandemijom, ali da se o tome „javno ćuti“,
  • Ispitanice uglavnom znaju kome se mogu obratiti za pravnu pomoć u pogledu zaštite prava iz radnih odnosa, ali je najveći dio njih odgovorilo da ne bi potražilo pravnu zaštitu jer se boje da će izgubiti radno mjesto.

Aktivnosti istraživanja su provedene u toku lokalne akcije “Radnica sam – nisam tvoja robinja” realizovane u periodu mjeseca maja 2020. godine od strane UG Budućnost Modriča, a po projektu “Podrška radu RING mreže”, finansijski podržanog od OAK Fondacije iz Švajcarske, a po pozivu koordinirajuće organizacije Fondacija „Lara“ iz Bijeljine.