UG “Budućnost” realizuje novi projekat “Korak bliže ka eliminaciji nasilja u porodici-Psihosocijalni tretman počinilaca”

Udruženje građana “Budućnost” od januara 2017. godine započelo je sa ralizacijom projekta “Korak bliže ka eliminaciji nasilja u porodici/ Psihosocijalni tretman počinilaca nasilja” koji su podržale međunarodne organizacije UN Women i IAMANEH.

Projekat se realizuje u saradnji sa partnerskom organizacijom Centar za terapiju i rehabilitaciju “Vive žene” iz Tuzle i to u šest opština Republike Srpske: Bratunac, Milići, Srebrenica, Sokolac, Rogatica i Višegrad.

Cilj projekta je da se osnaže sistemi intervencija koji su vezani za slučajeve rodno zasnovanog nasilja kroz rad sa počiniocima nasilja kako bi se osigurala dugoročna promjena za žrtve nasilja. Glavni problem kojim se ovaj projekt želi baviti je nedostatak provođenja zašitne mjere psihosocijalni tretmana počinilaca nasilja, s obzirom da su aktivnosti u ovom području još uvijek sporadične i zavise o regiji ili kantonu.

[…]

Rezolucija 1325: Izvještaj o praćenju implementacije Akcionog plana

Udruženje građana “Budućnost” održalo je javnu prezentaciju za predstavnike institucija oba entiteta BiH na kojoj je predstavljen izvještaj o izvršenom praćenju implementacije Akcionog plana za sprovođenje Rezolucije 1325 za period od dvije godine. 

Na sastanku su, osim samog izvještaja, prezentovani i zaključci do kojih smo došli nakon završenog praćenja implementacije pomenutog Akcionog plana. Prezentacija je održana 30. decembra u okviru projekta “Sigurnost na ženski način”, finansiranog od strane švedske organizacije Kvinna till Kvinna.

[…]