Volonteri UG “Budućnost” dijeljenjem letaka obilježavaju Dječiju nedjelju

Volonteri UG “Budućnost” će sutra, 01.10. u povodu obilježavanja Dječije nedjelje, dijeliti razglednice sa upečatljivim porukama, koje su osmislili djeca, naši volonteri sa njihovim vršnjacima iz Zenice, Banjaluke i Sarajeva u toku kreiranja kampanje za veću vidljivost djece u lokalnom budžetu u sklopu projekta Investiranje za djecu, koji je podržan od strane Save the Children.

U nastavku teksta prenosimo vam propratno pismo koje će volonteri dijeliti uz razglednice.

 

[…]

Lokalni akcioni plan za djecu opštine Modriča

„Invstiranje za djecu“ je projekat, podržan od strane međunarodne organizacije „Save the Children“, koji provodi UG „Budućnost“ u saradnji sa partnerskim organizacijama „Naša djeca“ Zenica, „Zdravo da ste“ Banjaluka i „Naša djeca“ Sarajevo.

U sklopu ovog projekta, jedna od aktivnosti bila je i izrada Lokalnog akcionog plana za djecu, koja je započela potpisivanjem Memoranduma o saradnji sa Opštinom Modriča 23.09.2015.godine. Na osnovu ovog dokumenta, Načelnik opštine Modriča imenovao je Radnu grupu za izradu Lokalnog akcionog plana za djecu u opštini Modriča, a na 27. sjednici Skupštine opštine Modriča je usvojen Prijedlog odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za djecu na području opštine Modriča za srednjoročni period. Opština Modriča je svojim Rješenjem od 28.10.2015.godine imenovala i Radnu grupu, koju čine predstavnici institucija koje u svojim nadležnostima imaju određeni vid brige o djeci, kao i predstavnici Opštine Modriča i predstavnici UG „Budućnost“.  Lokalni akcioni plan, koji je trebalo da bude dostavnjen na razmatranje i redovnu skupštinsku raspravu, još u maju 2016. godine, dva puta je povučen sa dnevnog reda Skupštine na doradu, a do danas još nije završen i stavljen u redovnu skupštinsku proceduru.

[…]

Potpisana JAVNA OBEĆANJA kandidata za načelnike i odbornike u SO Modriča

Zalagačka akcija “Potpisivanje i objavljivanje JAVNOG OBEĆANJA” koju je udruženje građana “Budućnost” provodilo u okviru projekta “Investiranje za djecu”, a koju su realizovala djeca volonteri iz Modriče, Banjaluke, Zenice i Sarajeva završena je juče.

Pristigla potpisana JAVNA OBEĆANJA kandidata za odbornike i načelnike SO Modriča objavljujemo na našoj web stranici kako smo prvobitno i obećali.

Cilj ove zalagačke akcije je podići kvalitet života djece kroz povećanje vidljivosti djece u opštinskom budžetu i drago nam je da su oni kojima je ova akcija bila namijenjena prepoznali njen značaj.

[…]

UG “Budućnost” na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu

Direktorka Udruženja građana “Budućnost” iz Modriče, Gordana Vidović, učestvovala je 22. i 23. septembra na međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Uključivanje muškaraca i dječaka u sprječavanje rodno zasnovanog nasilja“ koja je održana u Sarajevu. 

Konferenciju su organizovali UN Women u Bosni i Hercegovini i Ambasada Švedske, a okupila je međunarodne i domaće stručnjake i stručnjakinje iz vladinog i nevladinog sektora.

Cilj konferencije je razvijanje i razmjena prakse, znanja i iskustava iz oblasti uključivanja muškaraca u ostvarivanje rodne ravnopravnosti sa fokusom na sprečavanje rodno-zasnovanog nasilja, prezentovanje postojećih podataka o radu sa muškarcima na ostvarivanju rodne ravnopravnosti, predstavljanje i diskusija o metodama prevencije, kao i u radu sa počiniocima, osvrt na metodologiju koja se koristi u BiH, te eventualne mjere za poboljšanje pristupa i prezentacija dobrih praksi iz odabranih zemalja.

[…]

POZIV za “Javno obećanje” budućih odbornika i načelnika djeci Modriče

Aktivnost koju provodi UG “Budućnost” sa grupom djece, volontera, u okviru  projekta  “Investiranje za djecu”, čiji cilj je podići kvalitet života djece kroz povećanje vidljivosti djece u opštinskom budžetu, trenutno je usmjerena na jednu veoma važnu zalagačku akciju.

Riječ je o aktivnosti pod nazivom “Potpisivanje i objavljivanje Javnog obećanja”, koju su kreirala djeca, volonteri UG “Budućnost” u saradnji sa njihovim vršnjacima u Zenici, Banjaluci i Sarajevu.

“Ponudili smo kandidatima za odbornička mjesta, kao i kandidatima za mjesto načelnika, da potpišu Javno obećanje, kojim će se obavezati da će u svom budućem mandatu djelovati u pravcu najboljeg interesa djeteta”, saopšteno je iz  Udruženja.

[…]

OPZ “Eko Budućnost” na Sajmu privrede “Modriča 2016”

Među 180 izlagača iz BiH i Srbije koji su danas predstavili svoje proizvode na sedmom po redu sajmu privrede “Modriča 2016” bila je i Opšta poljoprivredna zadruga (OPZ) “Eko Budućnost”.

Glavni ciljevi OPZ su unapeđenje zajedničke proizvodnje u okviru zadruge, obezbjeđenje plasmana na domaćem i stranom tržištu poljoprivrednih proizvoda, obavljanje poljoprivrednih poslova u cilju sticanja dobiti, kako za zadrugu, tako i za zadrugare i stručno istraživačke usluge iz oblasti razvoja poljoprivrede i sela, seoski turizam i slično. Zadruga trenutno radi na svom razvoju i unapređenju i planira da u narednom periodu postane prepoznatljiva po ponudi širokog asortimana vrhunskog kvaliteta.

[…]