• Buducnost-Editor
  • 20.02.2016.

Misija

Udruženje građana „Budućnost“ je organizacija civilnog društva koja afirmativnom akcijom podržava i potiče izgradnju demokratskog društva i zalaže se za ostvarivanje prava i interesa svih marginalizovanih grupa, naročito...

Mission

Citizens Association "Buducnost" is a civil society organization that through affirmative action supports and encourages the building of a democratic society and advocates for the rights and interests...
  • Buducnost-Editor
  • 20.02.2016.

O nama

Udruženje građana „Budućnost“ je nevladina organizacija osnovana 1996. godine sa sjedištem u Modriči. Udruženje svoju djelatnost vrši na teritoriji Bosne i Hercegovine. Organizaciju je osnovalo nekoliko žena, optimistkinja,...