Početna

Živojina Mišića 4A
74480 Modriča, BiH

+387 53 820 701
buducnostmd@yahoo.com

Među 180 izlagača iz BiH i Srbije koji su danas predstavili svoje proizvode na sedmom po redu sajmu privrede "Modriča 2016" bila je i Opšta poljoprivredna zadruga (OPZ) "Eko Budućnost".

Glavni ciljevi OPZ su unapeđenje zajedničke proizvodnje u okviru zadruge, obezbjeđenje plasmana na domaćem i stranom tržištu poljoprivrednih proizvoda, obavljanje poljoprivrednih poslova u cilju sticanja dobiti, kako za zadrugu, tako i za zadrugare i stručno istraživačke usluge iz oblasti razvoja poljoprivrede i sela, seoski turizam i slično. Zadruga trenutno radi na svom razvoju i unapređenju i planira da u narednom periodu postane prepoznatljiva po ponudi širokog asortimana vrhunskog kvaliteta.

"Nadamo se da će nam učešće na sajmu privrede "Modriča 2016" pružiti mogućnost da upoznamo građane Modriče, ali i sve posjetioce sajma, sa djelatnostima zadruge", rekli su iz OPZ "Eko Budućnost".

Na ovogodišnjem sajmu učestvuje 110 izlagača iz oblasti malog i srednjeg preduzetništva i 70 izlagača iz oblasti poljoprivrede (19 izlagača iz četiri grada Srbije, 26 izlagača iz Federacije BiH i Brčkog, dok su ostali iz Republike Srpske, od kojih 30 iz Modriče).

Pin It

Panel - diskusija na temu: Dječija prava u svijetu odraslih (iz našeg ugla), s ciljem sticanja uvida u poznavanje dječijih prava ne samo djece, nego i odraslih, održana je u Sportsko-rekreacionom centru u Gornjim Riječanima, gdje se održava ljetni kamp Asocijacije srednjoškolaca u BiH.

Panelisti su bili članovi Asocijacije srednjoškolaca u BiH iz Modriče. Učesnici/publika bili su članovi pomenute Asocijacije iz Prozora, Srebrenika, Živinica, Modriče, Istočnog Sarajeva, Banjaluke, Gračanice, Tuzle, Brčkog i Orašja.

Diskusija je imala dinamičan tok, uz brojne komentare i pitanja iz publike, koji su unaprijedili znanja svih prisutnih u oblasti (ne)poznavanja prava djece. Učesnici su, po završetku diskusije, izrazili svoju zainteresovanost za ovakvom vrstom rada sa mladima i uočili značaj i bliskost teme "prava djece" sa misijom i vizijom njihove Asocijacije.

Panel-diskusiju su organizovali i vodili volonteri UG „Budućnost“ u sklopu projekta „Investiranje za djecu“ međunarodne nevladine organizacije Save the Children. Održavanje kampa podržala je i omogućila opština Modriča.

Pin It

U nastavku projekta „Inicijativa za razvoj zaštićenog stanovanja za lica sa mentalnim teškoćama kroz male kućne zajednice“ koji provodi udruženje građana „Budućnost“ u partnerstvu sa Bolnicom za hroničnu psihijatriju Modriča, juče je organizovana studijska posjeta bolnici i Zaštićenoj kući u Donjim Kladarima.

 

Posjeti su prisustvovali predstavnici centara za socijalni rad, centara za mentalno zdravlje i opština učesnica u projektu.

Biljana Marić, koordinatorka projekta istakla je da je ova studijska posjeta značajna, prije svega, jer ima zadatak da upozna sve pomenute predstavnike sa modelom zaštićenog stanovanja, ali i sa Zaštićenom kućom koja vrlo uspješno funkcioniše u okviru Bolnice za hroničnu psihijatriju Modriča.

 

„Do kraja projekta nastavićemo sa našim aktivnostima razvijanja Klubova podrške pri centrima za mentalno zdravlje, imaćemo okrugli sto gdje će deseci opština predstaviti svoje operativne planove za razvoj modela zaštićenog stanovanja u svojim lokalnim zajednicama, a čeka nas i konferencija na kojoj ćemo predstaviti rezultate dosadašnjeg rada“, rekla je Marić.

Projekat, čija realizacija je započela u februaru ove godine i koji ima za cilj razvijanje modela zaštićenog stanovanja u BiH, juče je naišao na odobravanje i riječi hvale od strane velikog broja prisutnih.

„Ovaj projekat predstavlja odlično iskustvo koje ćemo svakako prenijeti kolegama u Orašju i Odžaku. Mi smo takođe počeli da okupljamo klubove srodnika, ali nam puno znači obilazak Zaštićene kuće u Kladarima, pogotovo za Odžak koji ima kapacitete i uslove za istu. Ovo je nešto novo za nas i drago nam je što smo prisustvovali studijskoj posjeti i upoznali se sa detaljima ovog projekta“, riječi su dr Biljane Marković, psihijatrice u Bolnici Orašje.

O značaju Klubova podrške koji se provode u okviru projekta govorila je Tijana Kovač Mitrović psiholog u Centru za mentalno zadravlje Teslić, naglasivši da su Klubovi podrške podjednako korisni kako oboljelima, tako i njihovim porodicama.

„Pacijenti dobijaju dovoljno informacija o svojoj bolesti i simptomima, a kroz sastanke i sama porodica shvata probleme i uči kako da se odnosi prema njima. Dobijaju informacije ukoliko dođe do pogoršavanja simptoma šta je to što bi trebalo da urade i kome da se obrate... Jako je važno boriti se protiv stigme, ne samo u krugu porodice koji imaju članove koji boluju od neke mentalne bolesti, već je potrebno uputiti i širu javnost kako bi trebali da prihvate osobe koje imaju neke probleme, a Klubovi podrške su upravo zato značajni“, rekla je ona.

Kao strateški partner u projektu, predstavnici Bolnice za hroničnu psihijatriju upoznali su prisutne sa radom bolnice i Zaštićene kuće. dr Violeta Jakovljević naglasila je da u bolnici model zaštićenog stanovanja postoji već 13 godina i da se pokazao kao veoma funkcionalan, jer se pacijenti pored toga što borave u humanijim uslovima, ne osjećaju marginalizovanim.

„Samostalniji su i lakše nam je da ih spremamo za život u vanjskoj zajednici. Pacijenti tu borave duži ni godina, a upravo iz toga se vidi uspješnost modela, jer pokazuju duže vremena stabilnost svoje bolesti. Zaštićeno stanovanje je ekonomski isplativije i bolje rješenje od toga da se pacijent smjesti u bolnicu i tu boravi dugi niz godina“, rekla je dr Jakovljević.

Projekat je podržan  od strane Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID) kroz Program podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG).

Pogledajte video prilog o studijskoj posjeti emitovan na HIT televiziji:

 

 

 

Citizens Association „Buducnost“ in partnership with Hospital for chronic psychiatric Modrica, organized yesterday a study visit to Protected house in Donji Kladari.

Study visit was part of a project " The initiative for the development of protected housing for people with mental disabilities through small home community ".

The visit was attended by representatives of social welfare centers, mental health centers and municipalities participating in the project . Biljana Maric project coordinator said that this study visit is significant, primarily because it has a duty to meet all of these representatives with the model protected housing , but also with Protected house which successfully operates within Hospital for chronic psychiatric Modrica .

 "This project is a great experience that will certainly convey colleagues in Orasje and Odzak . We have also begun to gather clubs relatives , but it means a lot to tour Protected house in Kladari , especially for Odzak , which has the capacity and conditions for the same . This is something new for us and we are glad that we attended a study visit and get familiar with the details of this project , "said  dr Biljana Marković, a psychiatrist at the Hospital Orasje.

The project is supported by the US Agency for International Development ( USAID) through the Program of support to marginalized groups (USAID / PPMG).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It

Udruženje građana „Budućnost“ Modriča, u partnerstvu sa Bolnicom za hroničnu psihijatriju Modriča, implementira projekat pod nazivom „Inicijativa za razvoj zaštićenog stanovanja za lica sa mentalnim teškoćama kroz male kućne zajednice“.

Projekat, čiji cilj je destigmatizacija psihički bolesnog čovjeka koji uz svoju bolest živi jedan kvalitetan život kao dio društva iz kojeg je potekao, realizuje se u 12 opština - dobojska regija (Modriča, Vukosavlje, Derventa, Brod, Doboj, Teslić, Petrovo, Šamac), posavski kanton u FBiH (Odžak, Orašje, gradačac) i Brčko distrikt.

 

  Potpisivanje Memoranduma o intersektorskoj saradnji

Projektom se žele ojačati kapaciteti profesionalaca i srodnika za kreiranje efikasnijeg pristupa u radu usmjerenog na poboljšanje kvaliteta života i razvoj novih mogućnosti lica sa mentalnim poteškoćama, te unaprijediti mehanizme intersektorske koordinacije kroz razvijanje održivih modela implementacije člana 19. UN-ove Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u lokalnim zajednicama, kao i senzibilisati javnost o navedenoj problematici.

Od februara 2016. godine, kada je počela implementacija projekta, do danas, uspostavljena je saradnja sa predstavnicima institucija (Opštine, centri za socijalni rad i centri za mentalno zdravlje) putem intersektorskih sastanaka, održane su dvije dvodnevne radionice za stručnjake i srodnike, izrađena je Analiza o potrebama u lokalnim zajednicama – procjena kompetencija osoba za stanovanje u malim kućnim zajednicama i identifikovani potencijalni korisnici, te uspostavljeni Klubovi podrške koji su namijenjeni kako pacijentima tako i njihovim srodnicima, kroz koje će steći neophodna znanja i vještine za lakše i efikasnije  funkcionisanje u zajednici.

Projekat je podržan  od strane Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID) kroz Program podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG).

 "Klub podrške" Odžak

"Klub podrške" Teslić

 

 

Pin It

Gordana Vidović, direktorka udruženja građana „Budućnost“ Modriča u saradnji sa PRAVA ZA SVE Sarajevo, napisala je strateški dokument koji se oslanja na nedavno usvojenu politiku uspostavljanja rodne ravnopravnosti (EU Gender Action Plan 2016-2020) u procesima pridruživanjima Evropskoj uniji (EU).

Akcioni plan Evropske unije za uspostavljanje rodne ravnopravnosti za period 2016-2020. usvojili su Evropska komisija i EEAS kao novi okvir za aktivnosti Evropske unije u pogledu rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena. Cilj mu je da podrži partnere, naročito u zemljama u razvoju, zemljama uključenim u proširenje i susjednim zemljama, da bi se ostvarili opipljivi rezultati u pravcu rodne jednakosti, što je u samoj srži evropskih vrijednosti, kao i novih ciljeva održivog razvoja.

Novi okvir podijeljen je u četiri stuba: Borba protiv svih vrsta nasilja nad ženama i djevojčicama; Ekonomsko i
socijalno osnaživanje; Jačanje glasa žena i njihovog učešća; te Promjena institucionalne kulture.

Kompletan dokument možete pogledati u PDF formatu u dvije verzije: na engleskom i srpskom jeziku

http://buducnost-md.org/images/brosura/brosura1-POLITIKA-BOS_web.pdf

http://buducnost-md.org/images/brosura/brosura1-POLITIKA-ENG_web.pdf

Pin It

20

GODINA

300

PROJEKATA

100

PRIZNANJA

20.000

KLIJENATA