Početna

Živojina Mišića 4A
74480 Modriča, BiH

+387 53 820 701
buducnostmd@yahoo.com

„Invstiranje za djecu“ je projekat, podržan od strane međunarodne organizacije „Save the Children“, koji provodi UG „Budućnost“ u saradnji sa partnerskim organizacijama „Naša djeca“ Zenica, „Zdravo da ste“ Banjaluka i „Naša djeca“ Sarajevo.

U sklopu ovog projekta, jedna od aktivnosti bila je i izrada Lokalnog akcionog plana za djecu, koja je započela potpisivanjem Memoranduma o saradnji sa Opštinom Modriča 23.09.2015.godine. Na osnovu ovog dokumenta, Načelnik opštine Modriča imenovao je Radnu grupu za izradu Lokalnog akcionog plana za djecu u opštini Modriča, a na 27. sjednici Skupštine opštine Modriča je usvojen Prijedlog odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za djecu na području opštine Modriča za srednjoročni period. Opština Modriča je svojim Rješenjem od 28.10.2015.godine imenovala i Radnu grupu, koju čine predstavnici institucija koje u svojim nadležnostima imaju određeni vid brige o djeci, kao i predstavnici Opštine Modriča i predstavnici UG „Budućnost“.  Lokalni akcioni plan, koji je trebalo da bude dostavnjen na razmatranje i redovnu skupštinsku raspravu, još u maju 2016. godine, dva puta je povučen sa dnevnog reda Skupštine na doradu, a do danas još nije završen i stavljen u redovnu skupštinsku proceduru.

Imajući na umu da ovaj dokument nosi odgovornost, ne samo prema odraslim građanima ove opštine, nego i prema djeci, ostaje nam nada da će prednacrt ovog dokumenta doći pred odbornike i odbornice prije završetka 2016.godine. Kad govorimo o odgovornosti prema djeci, poseban osvrt je na djecu, koja su radila istraživanje o potrbama djece sa njihovim vršnjacima i koja su utoršila vrijeme i trud na prikupljanje podataka za istraživanje, na kojima je bazirana izrada prednacrta LAP-a.

Metodologija istraživanja i istraživačke tehnike, kao što su upitnici i fokus-grupe, obuhvatile su ukupno 140 osoba, od čega je 120 djece i 20 odraslih osoba – predstavnika institucija i roditelja djece. Broj djece uključen u ovaj projekat i istraživanje nije mali. No, ovdje broj nije bitan. Bitna je poruka koju šaljemo djeci, makar to bilo i jedno dijete.


Cjelokupnu radnu verziju Lokalnog akcionog plana za djecu možete pogledati ovdje:

Lokalni akcioni plan za djecu

Pin It

Zalagačka akcija "Potpisivanje i objavljivanje JAVNOG OBEĆANJA" koju je udruženje građana "Budućnost" provodilo u okviru projekta "Investiranje za djecu", a koju su realizovala djeca volonteri iz Modriče, Banjaluke, Zenice i Sarajeva završena je juče.

Pristigla potpisana JAVNA OBEĆANJA kandidata za odbornike i načelnike SO Modriča objavljujemo na našoj web stranici kako smo prvobitno i obećali.

Cilj ove zalagačke akcije je podići kvalitet života djece kroz povećanje vidljivosti djece u opštinskom budžetu i drago nam je da su oni kojima je ova akcija bila namijenjena prepoznali njen značaj.

Ovdje možete pogledati potpisana Javna obećanja, onih kandidata koji su se javno obavezali na poštovanje osnovnih dječijih prava:

Pin It

Direktorka Udruženja građana “Budućnost” iz Modriče, Gordana Vidović, učestvovala je 22. i 23. septembra na međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Uključivanje muškaraca i dječaka u sprječavanje rodno zasnovanog nasilja“ koja je održana u Sarajevu. 

Konferenciju su organizovali UN Žene u Bosni i Hercegovini i Ambasada Kraljevine Švedske, a okupila je međunarodne i domaće stručnjake i stručnjakinje iz vladinog i nevladinog sektora.

Cilj konferencije je razvijanje i razmjena prakse, znanja i iskustava iz oblasti uključivanja muškaraca u ostvarivanje rodne ravnopravnosti sa fokusom na sprečavanje rodno-zasnovanog nasilja, prezentovanje postojećih podataka o radu sa muškarcima na ostvarivanju rodne ravnopravnosti, predstavljanje i diskusija o metodama prevencije, kao i u radu sa počiniocima, osvrt na metodologiju koja se koristi u BiH, te eventualne mjere za poboljšanje pristupa i prezentacija dobrih praksi iz odabranih zemalja.

 

Konferencija je okupila stručnjake iz vladinog i nevladinog sektora u cilju poboljšanja prakse u Bosni i Hercegovini, a kao jedna od vodećih stručnjakinja u području ravnopravnosti polova i okončanja nasilja nad ženama, Gordana Vidović je na ovoj konferenciji učestvovala kao jedan od uvodničara na panelu 3 pod nazivom "Rad s počiniocima u BiH na lokalnom nivou." U panelu se diskutovalo o iskustvima, dobrim praksama, ali i preprekama na terenu u Bosni i Hercegovini.

 

 

 

 

 

 

Pin It

Aktivnost koju provodi UG "Budućnost” sa grupom djece, volontera, u okviru  projekta  "Investiranje za djecu", čiji cilj je podići kvalitet života djece kroz povećanje vidljivosti djece u opštinskom budžetu, trenutno je usmjerena na jednu veoma važnu zalagačku akciju.

Riječ je o aktivnosti pod nazivom "Potpisivanje i objavljivanje Javnog obećanja", koju su kreirala djeca, volonteri UG "Budućnost" u saradnji sa njihovim vršnjacima u Zenici, Banjaluci i Sarajevu.

“Ponudili smo kandidatima za odbornička mjesta, kao i kandidatima za mjesto načelnika, da potpišu Javno obećanje, kojim će se obavezati da će u svom budućem mandatu djelovati u pravcu najboljeg interesa djeteta”, saopšteno je iz  Udruženja.

Krajnji rok za dostavljanje potpisanog obećanja je srijeda 28.9.2016. godine.

 Ukoliko  smatrate da je ovo obećanje dio Vašeg programa i političkog zalaganja, molimo Vas da:

- na odgovarajuću liniju upišete svoje ime i prezime

- podvučete linijom odgovarajuću funkciju za koju se kandidujete (odbornik/odbornica)

- popunite prostore predviđene za datum i potpis

Za kandidate na mjesto načelnika opštine Modriča, predviđen je poseban list sa istim sadržajem, te molimo stranke koje imaju kandidata za načelnika da odgovarajući list dostave svom kandidatu.

Nakon potisivanja, UG „Budućnost“ će objaviti sve potpisane kandidate na svojoj internet i fejsbuk stranici, bez obzira na stranačku pripadnost, te će sve ove aktivnosti biti i medijski propraćene.

Dakle, potpisom ovog Javnog obećanja, ujedno ste saglasni i sa medijskom promocijom koju provodi UG „Budućnost“ u sklopu projekta Investiranje za djecu, u partnerstvu sa organizacijama „Zdravo da ste“ Banja Luka, „Naša djeca“ Zenica i „Naša djeca“ Sarajevo. Projekat je podržan od strane međunarodne organizacije „Save the Children“.

Pred Vama je dakle Javno obećanje koje možete uputiti djeci i građanima Modriče u sklopu predizbornih aktivnosti i kampanje u kojoj trenutno učestvujete.

Ukoliko ste saglasni sa sadržajem Javnog obećanja, te imate namjeru da Vaše obećanje postane vidljivo velikom broju građana, molimo Vas da uredno popunjene liste dostavite lično u prostorije UG „Budućnost“ Modriča, Živojina Mišića 4a, ili nas pozovete telefonom na br. 053 820 701 i mi ćemo preuzeti potpisan materijal.

U dnu teksta možete da preuzmete pdf. formu dokumenta za kandidate za odbornike i odbornice opštine Modriča, kao i za načelnike opštine:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It

U okviru projekta Ulaganje u djecu koje udruženje „Nasa djeca“ Zenica provodi sa partnerskim organizacijama „Naša djeca“ Sarajevo, „Budućnost“ Modriča i „Zdravo da ste“ Banja Luka uz podršku organizacije Save the Children, održan je susret dječijih grupa iz navedenih organizacija.

 

Susret se održao u Zenici, u periodu od 11 do 13. jula, a kompletan izvještaj i fotografije možete da pogledate na sljedećem linku: 

 http://activezenica.com/odrzan-susret-djece-u-zenici/

Pin It

20

GODINA

300

PROJEKATA

100

PRIZNANJA

20.000

KLIJENATA