Početna

Živojina Mišića 4A
74480 Modriča, BiH

+387 53 820 701
buducnostmd@yahoo.com

Danas je u prostorijama udruženja građana "Budućnost" održan sastanak sa predstavnicima Omladinskog parlamenta i predstavnicima Asocijacije srednjoškolaca u BIH. 
Cilj sastanka bio je detaljnije predstavljanje projekta "Ulaganje u djecu" i upoznavanje sa projektnim aktivnostima, kao i poziv na učešće u panel - diskusiji, koja će biti održana 20.11.2016. godine, kada obilježavamo i Međunarodni dan djeteta!

Više o projektu možete da pogledate u zanimljivom videu 

Pin It

Na inicijativu Svjetske federacije za mentalno zdravlje (World Federation of Mental Health) svake godine 10. oktobra obilježava se Svjetski dan mentalnog zdravlja u cilju podizanja svijesti o važnosti problema povezanih s mentalnim zdravljem.

Ovaj dan je prilika  da se javnosti  skrene pažnja na pitanja mentalnih poremećaja i  očuvanja mentalnog zdravlja ljudi. Iako su mentalne bolesti sve češće na popisu globalnih  javno-zdravstvenih problema, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije vidljivo je kako više od 40 posto zemalja nema nacionalnu politiku za zaštitu mentalnog zdravlja.

Članovi i članice UG „Budućnost“ upravo tim povodom danas su organizovali uličnu akciju na kojoj su razgovarali sa građanima djeleći informativne letke o značaju mentalnog zdravlja.

Akcija je organizovana u sklopu projekta Inicijativa za razvoj zaštićenog stanovanja za lica sa mentanim teškoćama kroz male kućne zajednice koji finansijski podržava Američka agencija za medjunaroodnu saradnju USAID kroz Program podrske marginalizovanim grupama.

Izostanak mentalnog zdravlja, bez obzira na tjelesno, uvijek znači duševnu patnju, gubitak ljudskog potencijala te disfunkciju pojedinca na svakom polju. Zato je važno ponavljati kako „nema zdravlja bez duševnog zdravlja“, a javno-zdravstvenim mjerama graditi osnove za visokokvalitetno mentalno zdravlje društva i pojedinca u njemu.

 

 

Pin It

Članovi i članice udruženja građana „Budućnost“ danas su, zajedno sa volonterima, obilježili 18. oktobar Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima.

U okviru obilježavanja ovog međunarodnog događaja organizovali smo okrugli sto sa predstavnicima nevladinih organizacija, institucija i savjeta roditelja na kojem smo razgovarali o opasnostima, oblicima i načinima trgovine ljudima, te smo definisali aktivnosti prevencije i sankcije kada je ova oblast u pitanju.

Pored okruglog stola organizovan je i događaj na glavnom gradskom trgu pod nazivom „Hajde da razgovaramo o trgovini ljudima“ na kojem je učestvovalo nekoliko volontera i volonterki udruženja koji su bili različito obučeni (srednjoškolci, prosjaci, radnici...), kako bi na jedan inovativan i zanimljiv način prikazali da svako od nas može biti žrtva trgovine ljudima bez obzira na dob, pol, profil ili status.

Uporedo sa pomenutim aktivnostima, postavili smo i štand za kojim su članice UG „Budućnost“ razgovararale sa građanima i građankama o problemu trgovine ljudima.

Cilj nam je bio da direktnim kontaktom sa građanima i građankama razgovaramo o problemu, kako bi se upoznali sa načinima trgovine ljudima, te samim tim i preventivno djelovali. Zadovoljni smo odzivom i interakcijom sa građanima Modriče i uspjeli smo da na jedan veoma zanimljiv način dopremo do svijesti građana o ovom problemu koji danas obilježava cijela Evropa. Nakon razgovora, građanima smo poklonili šolje za kafu koje su bile ispisane porukama na temu trgovine ljudima“, saopšteno je iz UG „Budućnost“.

18. oktobar Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, pored UG Budućnost obilježile su i organizacije: MFS-EMMAUS, Zemlja djece u BiH, Medica, Novi put, Otaharin, Lara, UŽ "Maja", UŽ "Most", UŽ "Goraždanke", UG "Žena BiH", Centar za pravnu pomoć iz Zenice, UŽR "Bolja budućnost", UŽ "Derventa", „Nova generacija“ i Fondacija "Udružene žene".

Trgovina ljudima označava upotrebu sile, prijetnje upotrebe sile ili druge oblike prinude, otmice, prevare, obmane, zloupotrebe vlasti, uticaja, položaja bespomoćnosti, davanja ili primanja isplata i drugih koristi kako bi se privolilo lice koje ima kontrolu nad drugim licem da vrbuje, preveze, preda, sakrije ili primi lice u svrhu iskorištavanja prostitucijom drugog lica, drugih oblika seksualnog iskorištavanja, prisilnog rada i usluga, ropstva i njemu sličnog odnosa, služenja, odstranjivanja dijelova ljudskog tijela ili drugog iskorištavanja. Izraz trgovina ljudima isto tako obuhvata sljedeće pojmove krivičnih djela koja su predviđena Krivičnim zakonom BiH: zasnivanje ropskog odnosa i prevoz osoba u ropskom odnosu; i međunarodno vrbovanje radi prostitucije.

Takođe obuhvata krivična djela trgovine ljudima koja su predviđena krivičnim zakonima oba entiteta i Brčko Distrikta BiH radi vršenja prostitucije, iskorištavanje djece u svrhu pornografije, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, navođenje na prostituciju i upoznavanje djeteta sa pornografijom.

Pin It

Ovogodišnja radionica Evropske mreže za rad sa počiniocima nasilja (Work With Perpetrators European Network) održava se u Krakovu u Poljskoj i prisustvuje joj veliki broj nevladinih organizacija i institucija koje se bave problemima nasilja u porodici iz raznih dijelova Evrope.

Tema ovogodišnje trodnevne radionice je "Standardi kvaliteta za rad sa počiniocima".

Članovi i članice udruženja građana "Budućnost" učestvovali su na predavanjima stručnjaka na dvanaest različitih radionica i edukovali se o etičkim i pravnim odgovornostima, kompetenciji osoblja, partnerskoj podršci i pitanjima sigurnosti, porodičnim terapijama, terapijama za parove i medijacijskim pitanjima, o podršci koju primaju pružaoci usluga, principima u tretmanu procjene muškaraca koji koriste nasilje nad partnericama i slično.

Na jednoj od radionica, koja se odnosila na pravne i etičke odgovornosti, u razgovoru sa ostalim učesnicima došli smo do zaključka da zemlje Balkana imaju manje-više slične probleme kada je rad sa počiniocima u pitanju, ali i kada je riječ o implementaciji važećih zakona i ratifikovanih konvencija među kojima je i Istanbulska konvencija, te da ćemo tim pitanjima morati da posvetimo više pažnje u budućnosti.

 

Pin It

Članovi udruženja građana "Budućnost" juče su prisustvovali sastanku sa partnerskim organizacijama iz Tuzle, Tirane i Skadra.

Sastanak je održan u Poljskoj na inicijativu zajedničkog donatora IAMANEH, a glavna tema sastanka bila je rad sa počiniocima nasilja i različite metodologije rada dvije pomenute zemlje.

Na nešto više od dva sata razgovora, kolege iz Albanije imale su priliku da se bolje upoznaju sa grupnim terapijskim radom sa počiniocima nasilja, s obzirom da taj metod rada još uvijek nije zaživio u Albaniji. Mi smo imali priliku da čujemo iz prve ruke koje su to metode rada koje se koriste u radu sa zatvorenicima počiniocima nasilja, s obzirom da su individualne terapije kolega iz Tirane u velikom djelu vezane upravo za rad sa osuđenim počiniocima nasilja koji se već nalaze u zatvoru ili sa onima koji su u pritvoru i čekaju presudu.

Sastanak je bio veoma koristan za sve učesnike, a sljedeće viđenje dogovoreno je za novembar u Albaniji.

Direktorica UG "Budućnost" Gordana Vidović na jučerašnjem sastanku takođe je predložila studijsku posjetu na proljeće, kako bi se kolege iz Albanije na licu mjesta uvjerile kako zaposleni u Muškom centru Modriča rade sa počiniocima nasilja.

Pin It

20

GODINA

300

PROJEKATA

100

PRIZNANJA

20.000

KLIJENATA