Početna

Živojina Mišića 4A
74480 Modriča, BiH

+387 53 820 701
buducnostmd@yahoo.com

Globalana kampanja “16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja prema ženama” obilježava se svake godine raznim aktivnostima, događajima i akcijama širom svijeta u periodu od 25. novembra do 10. decembra.

 

Cilj kampanje je podizanje svijesti javnosti o prevenciji i zaštiti žena od nasilja. Fondacija Udružene žene Banjaluka u periodu od 20. novembra do 10. decembra provodi promotivne aktivnosti i događaje u okviru kampanje “16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja prema ženama” sa snažnom porukom da ne smijemo tolerisati nasilje prema ženama.

Aktivnosti borbe protiv rodno zasnovanog nasilja Fondacija Udružene žene Banja Luka, provodi u saradnji sa partnerskim organizacijama iz BiH, koje su posvećene istom cilju i to: Fondacijom Lara, UG Budućnost Modriča, Medica Zenica, Prava za sve Sarajevo i Žena BiH Mostar. Kreirani su promotivni materijali za cijelu Bosnu i Hercegovinu, TV spot, radio spot, billboard, city light, kao i džepni kalelendar, koji će se distribuisati i promovisati kroz radio i tv emisije, društvene mreže i putem uličnih akcija.

U cilju najave kampanje, Fondacija Udružene žene je u partnerstvu sa Komisijom za ljudska prava Parlamentarne Skupštine BiH i Komisijom za ostvarivanje ravnopravnosti polova Parlamentarne Skupštine BiH 24.11.2016. godine organizovala konferenciju u Parlamentarnoj Skupštini BiH. Na konferenciji je, između ostalog, učesnicima/cama predstavljena video reportaža u kojem funkcioneri i poznate javne ličnosti govore o svom zalagačkom radu na polju borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, učešću žena u izgradnji mira, stabilnosti i sigurnosti i pozivaju na nultu toleranciju prema nasilju.

Fondacija Udružene žene Banja Luka je i ove godine koordinisala aktivnosti pripreme zajedničkog BiH Kalendara aktivnosti za kampanju 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja, koji je preveden i na engleski jezik i uvršten u globalni „Online kalendar“ na stranici globalne kampanje 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja kojim administrira Centar za globalno liderstvo žena, kako bi informacije o aktivnostima tokom kampanje u BiH, bile dostupne aktivistkinjama i aktivistima širom svijeta.

 

Udružene žene Banja Luka

Pin It

Udruženje građana "Budućnost" danas je bilo domaćin članovima Asocijacije srednjoškolaca u BiH (ASuBiH), koji su u sklopu svojih redovnih susreta lokalnih timova iz Modriče i Gradačca, zajedno sa volonterima UG "Budućnost" proveli niz volonterskih akcija među kojima je bila i posjeta Dnevnom centru i Sigurnoj kući u Modriči.

Ovom prilikom članovi ASuBiH i volonteri UG "Budućnost" oslikali su dvorište Dnevnog centra i kreirali novogodišnje čestitke za djecu u Sigurnoj kući i djecu iz ranjivih kategorija na opštini Modriča. Za uspomenu na ovu posjetu, dobili smo i platno oslikano rukama naših gositiju. 

Pin It

Predstavnici udruženja građana „Budućnost“ održali su danas konstruktivnu panel diskusiju kojoj su prisustvali brojni stručnjaci, pedagozi, psiholozi, defekolozi, ali i učenici osnovnih i srednjih škola i na kojoj su pobliže predstavljena prava djeteta.

UG „Budućnost“ u saradnji sa međunarodnom organizacijom Save the children već treću godinu provodi aktivnosti na povećanju vidljivosti djece u lokalnim budžetima, što je ujedno i bila tema današnje diskusije na kojoj su govorile Gordana Vidović predsjednica UG „Budućnost“, Zorica Vasiljević direktorka OŠ „Sutjeska“ i Milana Milojević diplomirana defektologinja.

 „Ulaganje u djecu mora da bude obaveza države je nekako glavna poruka današnje panel diskusije. Djeca su jedina i isključiva budućnost ove države i što prije to shvatimo, prije ćemo imati pozitivne rezultate. Ulaganje u djecu je potrebno u svim sferama, a na današoj panel diskusiji složili smo se da je ulaganje najpotrebnije u sferi obrazovanja, zdravstva, kulture i socijalne zaštite. Ulaganja u djecu postoje, ali uglavnom nisu zasnovana na realnim potrebama djece, te je istraživanje koje smo mi proveli, a koje je uključivalo realne potrebe djece i njihovih roditelja veoma važno. Upravo te realne potrebe sadržane su u nacrtu Lokalnog akcionog plana koji još uvijek nije usvojen od strane Skupštine opštine Modriča i na čije usvajanje nećemo morati čekati još dugo“, rekla je koordinatorka volontera učesnika u projektu „Ulaganje u djecu“, Biljana Marić.

Neki od glavnih zaključaka današnje panel diskusije bli su: nastaviti sa akcijama povećanog izdvajanja za djecu u lokalnim budžetima, uspostaviti još čvršću saradnju između Asocijacije srednjoškolaca u BiH i organizacija koje provode projekat  na povećanju vidljivosti djece u lokalnim budžetima i koristiti snagu koju ova asocijacija ima, dodatno medijski propratiti sve aktivnosti u sklopu ovog projekta ulaganja u djecu i insistirati na vidljivosti Nacrta lokalnog akcionog plana sa ciljem njegove promocije i konačnog usvajanja u SO Modriča, itd.

Pin It

Predstavnici Udruženja građana „Budućnost“ iz Modriče trenutno borave u Draču (Albanija) na radnom sastanku sa partnerskim organizacijama koje je okupila švajcarska organizacija IAMANEH.

Posjeta kolegama iz Albanije trajaće od 15. do 18. novembra, a razgovaraće se o radnim navikama i izazovima u svakodnevnom radu, zajedničkim interesima, različitim iskustvima u radu i sl.

 

Representatives of NGO "Buducnost" from Modrica are currently in Durres (Albania) at a meeting with partner organizations that are brought together by the Swiss organization IAMANEH.

This visit will last from 15 to 18 November, and they will discuss about diferent topics such as the work habits and challenges in their everyday work, shared interests, different experiences in the work, etc.

 

Pin It

Predsjednica udruženja građana „Budućnost“ Gordana  Vidović sa predstavnicima Evropske unije 3. novembra 2016. godine potpisala je ugovor o realizaciji projekta pod nazivom „Uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije – do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama, koji će trajati godinu dana.

Projekat se realizuje u opštinama Šamac, Vukosavlje i Domaljevac. Glavni cilj projekta je unapređenje saradnje i koordinacije organa vlasti, institucija i civilnog sektora u procesu izgradnje zajednica otpornih na katastrofe, doprinosi smanjenju rizika i posljedica, povećanju bezbjednosti građana i održivom razvoju lokalnih zajednica pogođenih poplavama.

Kroz pomenuti projekat biće uspostavljeni održivi modeli saradnje; razvijeni planovi i programi u opštinama za stvaranje zajednica "otpornih na poplave";  informisani i edukovani građani za reagovanje u kriznim situacijama; povećana svijest učenika; osnaženi volonteri koji su proveli ekološke akcije u zajednici; 20 porodica i/ili preduzeća dobiće ekonomsku podršku za razvoj biznisa i građanima u tri seoske ambulante biće olakšan pristup zdravstvenim uslugama.

Pin It

20

GODINA

300

PROJEKATA

100

PRIZNANJA

20.000

KLIJENATA