Početna

Živojina Mišića 4A
74480 Modriča, BiH

+387 53 820 701
buducnostmd@yahoo.com

"Nasilje u porodici je tema o kojoj se sve više i glasnije govori u posljednje vrijeme. Pojava nasilja u porodici je činjenica pred kojom ne smijemo da zatvaramo oči, za nju ne može i ne smije biti opravdanja i mora biti tretirana sa nultom tolerancijom.

Ona je negacija svih, ne samo proklamovanovih, već uopšte ljudskih vrijednosti. Svi oblici nasilja, kojima se ugrožava psihički, fizički i moralni integritet ličnosti, predstavljaju povredu jednog od osnovnih ljudskih prava, sadržanog u univerzalnoj deklaraciji Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, a to je pravo na život i bezbjednost. Nasilje nad ženama u porodici dešava se u svim socio-ekonomskim grupama i svim kulturama. Nasilje nad ženama ne ugrožava samo žene, već predstavlja prijetnju društvu kao cjelini i zahtjeva odgovor društva. Mnoge žrtve nasilja žive u neznanju o tome koja su njihova prava i kome mogu da se obrate za pomoć", rekao je urednik i voditelj emisije "Globalno" koja se emituje na BN televiziji, Boris Malagurski.

Gostujući u pomenutoj emisiji, direktorica Udruženja građana "Budućnost" Gordana Vidović rekla je da moramo mnogo više raditi na podizanju svijesti o nasilju u porodici i o njegovom prijavljivanju, što je veliki problem, jer mnogi ljudi ne žele da prijave nasilje. Ona je naglasila i važnost podrške žrtvama nasilja, kako od strane primarne porodice, tako i od prijatelja, komšija, ali i institucija.

„U ovih 16 godina koliko dugo radi Sigurna kuća u Modriči susreli smo se sa velikim brojem primjera pokidanih socijalnih veza između naših korisnica i njihovih porodica, a to je upravo i bio zadatak počinioca i svi oni to svjesno rade, odvajajući žrtvu od porodice, ali i od prijatelja i komšija potpuno izolovana od svijeta koji je okružuje. Zato je važna pomoć porodice, saradnja institucija, kao i rad sa počiniocima, kako bi se taj krug kompletirao i kako se žrtva ne bi ponovo vraćala u Sigurnu kuću“, rekla je Vidovićeva.

Ona je naglasila da je jedan od najčešćih razloga povratka žene u Sigurnu kuću ekonomska zavisnost od partnera i borba za egzistenciju nje same, ali i djece. Ekonomsko osnaživanje žena je ključan faktor, kada je u pitanju osamostaljivanje žena i njihov izlazak iz začaranog kruga nasilja u kojem živi.

Kompletnu emisiju možete pogledati OVDJE

Pin It

Udruženje građana „Budućnost“ je i ove godine, organizujući različite aktivnosti, bilo dio globalne kampanje 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. Ovo je kampanja koja počinje 25. novembra - Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra - Međunarodnim danom ljudskih prava.

Učešćem i organizacijom dvije velike konferencije u Zenici i Sarajevu, predstavnici Udruženja su, zajedno sa predstavnicima institucija i nevladinog sektora u BiH,  razgovarali o problematici koja se tiče svih nas, a to je nasilje nad ženama, te smo iznijeli naše stavove i preporuke kako ovaj problem rješavati u narednom periodu. U Zenici smo razgovarali o projektu besplatne pravne pomoći koji je veoma značajan za žene koje imaju određenu vrstu problema, a ne mogu da priušte novac za troškove advokata, čime smo u velikoj mjeri doprinijeli poboljšanju generalnog položaja žena kada govorimo rješavanju pravnih pitanja.

Direktorica Udruženja Gordana Vidović bila je panelistica na tribini u Brodu, organizovanoj u povodu 16 dana aktivizma, a svojim učešćem i promocijom našeg rada u drugim opštinama, doprinijela je podizanju svijesti javnosti o ovoj značajnoj problematici.

Jedna od značajnijih aktivnosti bilo je i uključivanje najmlađih građana i građanki Modriče u ovu kampanju, kroz literarni i likovni konkurs na temu: "Ja sam protiv nasilja: Žena se ne tuče, žena se voli". Učešće u konkursu uzeo je 41 učenik iz dvije modričke osnovne škole, a tri najbolja rada, nagradili smo diplomom i knjigama. Kao nagradu za njihovo učešće u globalnoj kampanji 16 dana aktivizma organizovali smo izložbu radova, koja je bila otvorena sedam dana za sve građane Modriče.

Promovišući Dan sjećanja na stradanje žena u ratu u BiH, naši zaposleni su  građanima i građankama dijelili promotivni materijal napravljen povodom ovog dana. A kada govorimo o promotivnom materijalu, građanima su smo djelili besplatne brošure, kalendare i bedževe u više različitih akcija, a koje su se ticale Međunarodnog dana ljudskih prava, promocije Muškog centra i kampanje 16 dana aktivizma uopšte.

Povodom 16 dana aktivizma u Tesliću je održana javna prezentacija/Okrugli sto na temu „Obaveze lokalnih zajednica da usvoje politike i planove u vezi učešća žena u donošenju odluka“ na kojoj je predstavljen Izvještaj o provedenom monitoringu provedbe Akcionog plana za implementaciju Rezolucije 1325. Ukazali smo na ključne nalaze do kojih smo došli.

Udruženje građana „Budućnost“ nastavlja sa borbom na podizanju svijesti javnosti o problematici nasilja nad ženama. Nasilje se tiče svih nas i nasilje mora da se prijavi.  

Pin It
Danas je u prostorijama Udruženja građana "Budućnost" održan intersektorski sastanak po projektu "Inicijativa za razvoj zaštićenog stanovanja za lica sa hroničnim duševnim oboljenjima kroz male kućne zajednice ".
 
Sastanku su, pored zaposlenih UG "Budućnost", prisustvovale Daliborka Stanković, načelnica odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti opštine Vukosavlje i Amela Mujanović v.d. direktora Centra za socijalni rad Vukosavlje, a cilj sastanka bio je definisanje operativnog plana.
 
 
Projekat "Inicijativa za razvoj zaštićenog stanovanja za lica sa hroničnim duševnim oboljenjima kroz male kućne zajednice " podržan je od strane Američke agencije za razvoj USAID kroz Program podrške marginalizovanim grupama (PPMG).
 
 
Pin It

Kada bismo vam rekli da je bilo lako sve ove godine i da su nam od samih početaka cvjetale ruže i sva vrata bila otvorena znali bi da je to početak jednog dobrog vica.

Naše Udruženje registrovano je u decembru 1996. godine, netom po završetku rata u BiH. Bio je to period u kojem su nas političke strukture doživljavale kao neprijatelje i strane plaćenike i trebalo je vremena da steknemo povjerenje koje uživamo danas. Za naše stanovništvo to je bio  period kada im je trebala svaka vrsta pomoći, naročito pomoć u vezi sa povratom imovine, a mi smo činili su moguće i nemoguće da im izađemo u susret. Bili su to sitni, ali ispostaviće se dalje, veoma važni, koraci za nastanak „Budućnosti“ kakvu je znate danas.

Od usluge besplatne pravne pomoći, SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja, Omladinskog centra, Sigurne kuće, Muškog centra, Dnevnog centra, preko brojnih drugih propratnih zagovaračkih i humanitarnih aktivnosti Udruženja, danas sa ponosom možemo da kažemo da smo respektabilna organizacija koja je poznata u cijeloj Bosni i Hercegovini i šire kao neko ko je svoje aktivnosti usmjerio na zaštitu osnovnih ljudskih prava.

Ponosni smo na mnoge stvari koje smo ostvarili, zakone na koje smo uticali, na žene i djecu koje smo "spasili", na sve edukacije, seminare i obuke koje smo organizovali. Ponosni smo i na  referalni mehanizam koji smo razvili prepoznajući potrebu da opština kao stub svake lokalne zajednice preuzme odgovornost i razvije mehanizme saradnje sa institucijama koje djeluju u lancu podrške žrtvama nasilja. Ovaj model, poznatiji kao „Modrički model“ prepoznat je od strane institucija na višim nivoima vlasti, te je ugrađen u državne strategije i akcione planove.

Danas, kada slavimo dvije decenije postojanja osjećamo neizmjeran ponos na sve učinjeno i sreću što nismo odustali niti promijenili motive koji su nas prvobitno i ponukali na ovu borbu. Veliku zahvalnost dugujemo svima onima koji su vjerovali u nas i nisu odustali od naših ideja i uvjerenja čak i onda kada je djelovalo nemoguće. Mi našu borbu nastavljamo i dalje. 

 

 

Pin It

U sklopu projekta "Ulaganje u djecu", koji je podržan od strane Međunarodne organizacije "Save the Children", djeca - volonteri UG "Budućnost" juče su prisustvovali Javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Opštine Modriča za 2017. godinu.

Ovim činom djeca nastoje da skrenu pažnju na važnost izdvajanja za djecu, odnosno povećanu vidljivost djece u lokalnom budžetu. Osim toga, djeca na ovaj način djeluju u pravcu podizanja svijesti odraslih o  potrebama djece i kreiranju takvog budžeta koji će uvažiti i njihove potrebe. Uz sve navedeno, djeca uče i kako se demokratskim principima može uticati na odluke onih koji kreiraju budžetska izdvajanja za građane, a time su dužni da vode računa i o djeci.

U sklopu ovog projekta, predstavnici UG "Budućnost" bili su pokretači ideje o izradi Lokalnog akcionog plana za djecu, čiju radnu verziju možete pogledati klikom na link ispod:

http://www.buducnost-md.org/index.php/vijesti-3/33-lokalni-akcioni-plan-za-djecu-opstine-modrica

Pin It

20

GODINA

300

PROJEKATA

100

PRIZNANJA

20.000

KLIJENATA