Rezolucija 1325: Izvještaj o praćenju implementacije Akcionog plana

Živojina Mišića 4A
74480 Modriča, BiH

+387 53 820 701
buducnostmd@yahoo.com

Vijesti

Udruženje građana “Budućnost” održalo je javnu prezentaciju za predstavnike institucija oba entiteta BiH na kojoj je predstavljen izvještaj o izvršenom praćenju implementacije Akcionog plana za sprovođenje Rezolucije 1325 za period od dvije godine. 

Na sastanku su, osim samog izvještaja, prezentovani i zaključci do kojih smo došli nakon završenog praćenja implementacije pomenutog Akcionog plana. Prezentacija je održana 30. decembra u okviru projekta “Sigurnost na ženski način”, finansiranog od strane švedske organizacije Kvinna till Kvinna.

Pin It

20

GODINA

300

PROJEKATA

100

PRIZNANJA

20.000

KLIJENATA