Vizija

Živojina Mišića 4A
74480 Modriča, BiH

+387 53 820 701
buducnostmd@yahoo.com

Vizija

“Budućnost” Modriča je prepoznata kao organizacija koja radi na osiguranju uslova pravičnosti i jednakih prava i pozitivan je korektivni faktor strukturama upravljanja.

“Budućnost” je regionalni primjer dobre prakse u provođenju  uspješnih i održivih programa i podrške svim ranjiivim društvenim grupama, s posebnim senzibilitetom za žene i djecu.

 

Pin It

20

GODINA

300

PROJEKATA

100

PRIZNANJA

20.000

KLIJENATA