Home

Živojina Mišića 4A
74480 Modriča, BiH

+387 53 820 701
buducnostmd@yahoo.com

Gordana Vidović, direktorka Udruženja građana „Budućnost“ i Dajana Ilić, koordinatorka projekta „Korak bliže do eliminacije nasilja u porodici / Psihosocijalni rad sa počiniocima nasilja“ razgovarale su juče u Tuzli sa Mimom Dahić, koordinatorkom UG „Vive žene“ Tuzla, partnerima u pomenutom projektu o njegovoj implementaciji, ali i daljim koracima i aktivnostima za realizaciju.

Pin It

Koliko je medijsko izvještavanje važno, sa čime se novinari i novinarke sureću kada je u pitanju izvještavanje u kriznim situacijama, kao i šta oni, koji su bili među prvima na terenu kada su Bosnu i Hercegovinu 2014. godine zadesile poplave, misle o reakcijama i akcijama vlasti, institucija i civilnog sektora bile su samo neke od tema radionice za medije održane od 27. do 29. januara ove godine.

Radionica je održana u okviru projekta "Uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije - do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama" koji se provodi u opštinama Šamac, Vukosavlje i Domaljevac, a učesnici su bili predstavnici medija iz opština obuhvaćenih projektom.

Razgovarano je i o Strategiji informisanja koju će Udruženje građana "Budućnost" izraditi u okviru ovog projekta i drago nam je što smo se svi zajedno usaglasili da predstavnici Civilne zaštite, Doma zdravlja, Opštine, Policije, Veterinarske službe, Vodovoda, Elektrodistribucije, NVO sektora i mediji moraju da razviju saradnju još bolje komunikacije, kako bi reakcija u kriznim situacijama, poput poplava iz 2014. godine, bila na većem nivou, a sve sa ciljem zaštite građana i lokalnih zajednica koje su suočene sa nekom od prirodnih katastrofa.

Pored saradnje sa medijima kroz radionice u okviru ovog projekta planirane su i radionice za učenike osnovnih i srednjih škola kako bi znali šta mogu da učine i kako mogu da pomognu prilikom neke od prirodnih katastrofa, ekološke lokalne akcije čiščenja, saniranje sektorskih ambulanti u mjesnim zajednicama iz tri opštine obuhvaćene projektom, radionice i obuke fizičkih lica za izradu biznis plana, kao i podsticaj za realizaciju planova, edukacije profesionalaca, itd.

Projekat finansira Evropska unija.

 

Pin It

U okviru projekta “Uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije – do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama”, predstavnici Udruženja građana “Budućnost” održali su, protekle sedmice, seminar planiranja i orijentacije za projektni tim.

 

Na seminaru se razgovaralo o unapređenje saradnje i koordinacije organa vlasti, institucija i civilnog sektora u procesu izgradnje zajednica otpornih na prirodne katastrofe, kao i o održivom razvoju lokalnih zajednica pogođenih poplavama.

Projektni tim je na ovom seminaru usaglasio plan rada, podijelio odgovornosti i razvio indikatore za praćenje aktivnosti cijelog procesa.

Realizacija projekta “Uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije – do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama” počela je u novembru ove godine i trajaće do novembra 2017. godine.

Glavni cilj projekta je unapređenje saradnje i koordinacije organa vlasti, institucija i civilnog sektora u procesu izgradnje zajednica otpornih na katastrofe, doprinosi smanjenju rizika i posljedica, povećanju bezbjednosti građana i održivom razvoju lokalnih zajednica pogođenih poplavama. U okviru ovog projekta UG "Budućnost" će, između ostalog, informisati i podizati svijest građana o načinu reagovanja u kriznim situacijama izazvanim prirodnim nepogodama, podrška ekonomskom oporavku porodica i privatnih firmi pogođenih poplavama, podrška uređenju i opremanju sektorskih zdravstvenih ustanova u mjesnim zajednicama, radi reuspostavljanja svoje djelatnosti i efikasnijeg pristupa zdravstvenim uslugama.

 

 

Pin It

Udruženje građana “Budućnost” održalo je javnu prezentaciju za predstavnike institucija oba entiteta BiH na kojoj je predstavljen izvještaj o izvršenom praćenju implementacije Akcionog plana za sprovođenje Rezolucije 1325 za period od dvije godine. 

Na sastanku su, osim samog izvještaja, prezentovani i zaključci do kojih smo došli nakon završenog praćenja implementacije pomenutog Akcionog plana. Prezentacija je održana 30. decembra u okviru projekta “Sigurnost na ženski način”, finansiranog od strane švedske organizacije Kvinna till Kvinna.

Pin It
Danas su predstavnici Radne grupe za izradu Nacrta Lokalnog akcionog plana za djecu opštine Modriča, održali sastanak (Okrugli sto) na kojem je pozdravljena informacija da će se Nacrt LAP-a naći na januarskoj sjednici SO-e Modriča. 
 
 
Ova informacija  je dostavljena iz Opštine Modriča, pri čemu je naglašeno da će podaci iz LAP-a biti usklađeni sa novom kalendarskom godinom, pri čemu će i cjelokupan plan biti pomjeren na period 2017. - 2021.godina.
 
Sastanak je organizovan u UG "Budućnost", čiji predstavnici su i članovi ove radne grupe. Učesnicima sastanka su, između ostalog, prezentovani podaci dobijeni Analizom izdvajanja za djecu na opštini Modriča, kao i Vodič za monitoring lokalnih akcionih planova za djecu.
 
 
Jedna od ključnih tema ovog Okruglog stola, osim usvajanja  LAP-u, bio je posvećen bezbjednosti djece u saboraćaju, pri čemu su članovi RG ispred Policijske stanice Modriča, obećali da će u narednom periodu maksimalno raditi na povećanju bezbjednosti djece u saobraćaju.
 
Takođe, ovo je bila prilika da se prezentuje i dio aktivnosti  u okviru kampanje za veću vidljivost djece u budžetu, koju su provela djeca na opštini Modriča, a u skladu sa aktivnostima organizacija koje takođe provode isti projekat: "Zdravo da ste" Banja luka, "Naša djeca" Sarajevo, "Naša djeca" Zenica.
 
 
 
Pin It

20

GODINA

300

PROJEKATA

100

PRIZNANJA

20.000

KLIJENATA