Home

Živojina Mišića 4A
74480 Modriča, BiH

+387 53 820 701
buducnostmd@yahoo.com

Predstavnici Mreže nevladinih organizacija BiH „Snažniji glas za djecu“ održali su protekle sedmice okrugli sto pod nazivom " Djeca - prioritet svih politika u BiH“ na kojem su sa predstavnicima medija iz BiH razgovarali o tome koliko je zapravo glasno civilno društvo u zagovaranju boljeg položaja djece i koliko mediji u našoj zemlji doprinose ili štete njihovom položaju.

Na ovom okruglom stolu prezentovan je i i monitoring izvještaj o stanju prava djece u BiH za period 2014-2016. godinu koji je Mreža izradila i štampala uz podršku UNICEF-a Bosne i Hercegovine.

„Ovim izvještajem nastojali smo zabilježiti sve pozitivne primjere na zaštiti prava djeteta, ukazati na dobre prakse, kao i usmjeriti pažnju na probleme koji se godinama ne rješavaju radi ne postojanja političke volje ili, u nekim slučajevima, ne postojanja sinergije u djelovanju kod rješavanja problema multidisciplinarne prirode. Danas u Bosni i Hercegovini djeca su najviše ugrožena siromaštvom, nepovoljnim porodičnim prilikama, nedonošenjem zakona o dječijoj zaštiti i nedosljednom primjenom donesenih zakona“, saopšteno je ispred Mreže „Snažniji glas za djecu“.

 

Pin It

Predstavnice Udruženja građana „Budućnost“ Modriča održale su proteklog vikenda trodnevnu radionicu sa predstavnicima/ama institucija iz opština Domaljevac-Šamac, Vukosavlje i Šamac na kojoj se radilo na izradi „Strategije informisanja javnosti i podizanja svijesti građana o ulozi i mjestu Civilne zaštite u lokalnim zajednicama”.

Pin It

 

U sklopu projekta “Inicijativa za razvoj zaštićenog stanovanja za lica sa mentalnim teškoćama kroz male kućne zajednice”, Udruženje građana “Budućnost” iz Modriče, u partnerstvu sa Bolnicom za hroničnu psihijatriju Modriča, a uz podršku Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID) kroz Program podrške marginalizovanim grupama (USAID/PPMG) izvršilo je procjenu i analizu stanja i potreba za ovom vrstom rehabilitacije osoba sa shizofrenijom u jednom regionu Bosne i Hercegovine, u 12 opština/gradova (Dobojska regija u Republici Srpskoj – Modriča, Vukosavlje, Derventa, Brod, Doboj, Teslić, Petrovo i Šamac; Posavski kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine – Odžak, Orašje i Gradačac; i Brčko Distrikt - Grad Brčko).

Autori Analize su prim. dr Goran Račetović specijalista psihijatrije, dr Violeta Jakovljević specijalista psihijatrije i Gordana Vidović direkrotica Udruženja građana "Budućnost".

Kompletnu Analizu možete pročitati OVDJE

Pin It

Načelnik opštine Domaljevac-Šamac Mario Jurkić posjetio je danas Udruženje građana "Budućnost" radi informisanja o daljim planovima i aktivnostima na realizaciji projekta pod nazivom „Uspostavljanjem održivih mehanizama saradnje i koordinacije - do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama“, u okviru kojeg je prošle godine potpisan Memorandum o saradnji.

 

Pomenutim projektom je planirana realizacija aktivnosti u opštinama Domaljevac, Šamac i Vukosavlje i to kroz pet komponenti u okviru kojih će biti: uspostavljeni održivi modeli saradnje sa insitucijama iz sve tri lokalne zajednice, obuka 60 profesionalaca iz institucija kako bi stekli dodatna znanja i vještine da efikasnije reaguju u slučaju rizika od poplava,  izrađena Analiza rizika od poplava i standardne operativne procedure u slučaju poplava, 60 porodica pogođenih poplava biće edukovano za razvijanje biznisa, a 30 njih koji budu imali najbolje biznis planove dobiće sredstva ili opremu za pokretanje biznisa, minimalno 400 učenika će učesvovati u akcijama čišćenja i zasade zelenila čime će se dati doprinos oporavku zelenila i opremiće se i urediti zdravstvene ambulante u tri mjesne zajednice pomenutih opština.

Projekat finansira Evropska unija.

Pin It

Direktorka Udruženja građana "Budućnost" Gordana Vidović i Dajana Ilić PR i koordinatorka projekta "Korak bliže ka zaustavljanju nasilja u porodici/ Psiho-socijalni tretman počinilaca nasilja", koji se provodi u partnerstvu sa UG "Vive žene" Tuzla, održale su juče sastanke sa predstavnicima instucija u opštinama Sokolac i Rogatica kako bi prezentovale pomenuti projekat i razgovarale o pokretanju tretmanskog centra za rad sa počiniocima nasilja u regiji Istočno Sarajevo.

Pin It

20

GODINA

300

PROJEKATA

100

PRIZNANJA

20.000

KLIJENATA