Home

Živojina Mišića 4A
74480 Modriča, BiH

+387 53 820 701
buducnostmd@yahoo.com

Obavještavamo građane koji su poslali prijave na Javni poziv za učešće u programu revitalizacije privrednih aktivnosti u projektu "Uspostavljenjem održivih modela saradnje i koordinacije do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama" da će spisak kandidata koji su prošli u drugi krug biti objavljen u petak u 12 časova na našoj web stranici, te na Facebook stranici udruženja - Budućnost Modriča.

Pin It

Studijska posjeta organizacijama koje rade sa žrtvama i počiniocima porodičnog nasilja održana je u periodu od 20. do 22. juna 2017. godine u glavnom gradu Bugarske- Sofiji. Čast da na ovom značajnom međunarodnom događaju, kao jedini predstavnici Bosne i Hercegovine, predstavi rad svoje organizacije, imalo je i Udruženje građana „Budućnost“ iz Modriče.

Pored UG „Budućnost“, događaju koji je organizovala Evropska mreža za rad sa počiniocima nasilja u porodici  WWP EN sa sjedištem u Berlinu, su prisustvali i predstavnici šest organizacija iz Italije, Gruzije, Albanije, Kipra i Velike Britanije.

Domaćin ove studijske posjete bila je Bugarska fondacija za rodno istraživanje iz Sofije. Učesnici su tokom tri dana imali priliku da razgovaraju sa nacionalnom koordinatoricom za nasilje u porodici iz Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske Penkom Stojanovom, kao i sa predstavnicima policije, centara za socijalni rad i brojnih nevladnih organizacija iz Sofije.

„Obišli smo kancelarije nekoliko nevladinih organizacija iz Sofije koje rade sa djecom i ženama žrtvama porodičnog nasilja, kao i sa počiniocima nasilja i stekli uvid u njihov rad i probleme sa kojima se suočavaju što je bilo dragocjeno iskustvo koje sam ponijela u Modriču, a imala sam priliku i da im predstavim modele našeg rada i upoznam ih sa praksom i iskustvima naše organizacije. Glavni problemi sa kojima se susreću nevladine organizacije u Sofiji uglavnom su vezani za Istambulsku konvenciju i činjenicu da ona još uvijek u Bugarskoj nije ratifikovana, te se rad sa počiniocima nasilja još uvijek svodi isključivo na njihove sposobnosti i zalagačke aktivnosti koje preduzimaju da bi ubijedili sud i tužilaštvo da se psihosocijalni tretman, kao zaštitna mjera koju je prepoznala i Istambulska konvencija, provodi češće“, rekla je portparol Udruženja, Dajana Ilić i dodala da je posjeta bila značajna i zbog uvezivanja sedam organizacija iz šest zemalja čiji učesnici su prisustvovali ovoj trodnevnoj posjeti u Bugarskoj.

Pin It

Predstavnici UG „Budućnost“ iz Modriče i UG „Vive žene“ iz Tuzle su u periodu od 12. do 14. juna 2017. godine održali trodnevni trening za profesionalce sa područja 6 opština iz Republike Srpske u projektu „Korak bliže ka zaustavljanju nasilja u porodici/ Psihosocijalni tretman počinilaca nasilja“.

Treningu, koji je održan u Vitezu, prisustvovali su profesionalci iz policijskih stanica iz Sokoca, Rogatice i Višegrada, centara za socijalni rad iz Sokoca, Višegrada, Rogatice, Bratunca i Milića,  Osnovnog suda iz Višegrada, Okružnog suda iz Sarajeva, opštine Višegrad, Psihijatrijske bolnice iz Sokoca, Doma zdravlja iz Srebrenice, nevladinih organizacija, te predškolskih i obrazovnih ustanova.

Glavni fokus ovog događaja bio je uvezivanje različitih institucija učesnica projekta, otkrivanje nedostataka i prednosti u radu, ali i razgovor o normativnim i pravnim okvirima o postupanju sa žrtvom i počiniocem nasilja, itd. Najviše prostora dalo se razgovoru o zaštitnoj mjeri psihosocijalni tretman počinilaca nasilja i razmjeni mišljenja o tome zašto se ova mjera ne provodi toliko često koliko bi trebalo.

Iz UG „Budućnost“ su rekli da podnošenje zahtjeva za izricanje neke od zaštitnih mjera treba da dođe od samih institucija i da su upravo ovakvi tipovi seminara i edukacija od velikog značaja u procesu rada na zaustavljanju nasilja u porodici.

„Institucije, poput recimo Centra za socijalni rad, moraju biti te koje pokreću postupak da se izrekne prijedlog za neku mjeru prije nego što slučaj dođe do suda. Senzibilizacija, edukacija i prije svega profesionalnost stručnjaka u radu sa počiniocima nasilja, jedan je od ciljeva ovog treninga, ali i cijelog ovog projekta, kako bi psihosocijalni tretman počinilaca nasilja zaživio, ali i održao se na duge staze. Smatramo da smo za ova tri dana ostvarili zadani cilj “, rekli su u ovom Udruženju.

Iz UG „Vive žene“ naglasili su da se važnost ovog treninga ogleda u nekoliko aspekata.

„Jedan od njih jeste da su se profesionalci međusobno povezali i razmjenili iskustva u radu na slučajevima porodičnog nasilja. Drugi aspekat je znanje koje su usvojili o važnosti karike koja nedostaje u čitavom sistemu borbe protiv nasilja u porodici, a koja podrazumijeva rad sa počiniocima nasilja kao jednim od uzroka ovog problema. Treći aspekt je senzibilizacija profesionalaca u radu sa žrtvama porodičnog nasilja, jer su prošli kroz iskustvene radionice“, rekli su u UG „Vive žene“ i dodali da ohrabruje činjenica što je treningu učestvovao znatan broj mladih profesionalaca koji su svojim učešćem dali značajan doprinos i pokazali želju da se kroz djelovanje u svojim institucijama aktivno bave ovom problematikom.

Projekat „Korak bliže ka zaustavljanju nasilja u porodici/ Psihosocijalni tretman počinilaca nasilja“ realizuje se u dvije regije Republike Srpske: regija Istočno Sarajevo i Bijeljinska regija,a uz finansijsku podršku organizacije UN Women.

 

 

Pin It

U okviru projekta „Uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije – do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama“ koji finansira Evropska unija a realizuje se u opštinama Šamac, Vukosavlje i Domaljevac-Šamac,

 Udruženje građana „Budućnost“ iz Modriče raspisuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU REVITALIZACIJE PRIVREDNIH AKTIVNOSTI

Pozivaju se građani sa područja opština Šamac, Vukosavlje i Domaljevac-Šamac da podnesu prijavu za učešće u programu za obuku i dodjelu materijalne pomoći za revitalizaciju privrednih aktivnosti.

Pin It

Udruženje građana „Budućnost“, u okviru projekta „Uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama“, počelo je sa realizacijom radionica za učenike osnovnih i srednjih škola u opštinama obuhvaćenim projektom- Šamac, Vukosavlje i Domaljevac-Šamac.

Pin It

20

GODINA

300

PROJEKATA

100

PRIZNANJA

20.000

KLIJENATA