Home

Živojina Mišića 4A
74480 Modriča, BiH

+387 53 820 701
buducnostmd@yahoo.com

Radna grupa u projektu „Uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije - do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama“ juče je u prostorijama opštine Šamac održala sastanak sa profesorom dr Mitrom Perušićem, konsultantom angažovanim na izradi dokumenta Analiza rizika od poplava i Standardne operativne procedure u slučaju poplava koji će biti urađen za opštine Šamac, Vukosavlje i Domaljevac-Šamac.

„Gospodin Perušić će zajedno sa članovima radne grupe i onima koji rade na specifičnim poslovima koji se tiču Civilne zaštite, zajednički izraditi dokument za sve tri opštine uključene u projekat. Analiza rizika od poplava predstavljaće važan dokument kako u izradi budućih strategija opština, tako i u slučaju katastrofa, kao što su to bile poplave iz 2014. godine. Na današnjem sastanku su dogovoreni svi oni detalji koji su bitni predstavnicima sve tri opštine i koji trebaju da se nađu u ovom važnom dokumentu i možemo da kažemo da je sastanak bio veoma uspješan i produktivan“, rekla je Gordana Vidović, direktorka Udruženja građana „Budućnost“ inače implementator pomenutog projekta.

Profesor dr Mitar Perušić istakao je da je sastanak bio veoma efikasan i da je najvažnije da su dogovorili plan rada koji će u konačnici dovesti do dokumenta koji će biti koristan svim opštinama koje učestvuju u ovom projektu.

„Dogovoren je okvirni sadržaj dokumenta, vremenski rok do kojeg bi trebao biti završen, kao i način komunikacije i sve ono što je potrebno da bismo na kraju dobili jedan kvalitetan planski dokument“, naglasio je Perušić.

Projekat „Uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije - do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama“ implementira se u tri opštine RS i FBiH Šamac, Vukosavlje i Domaljevac-Đamac, a finansira ga Evropska unija. Projekat je počeo da se realizuje u novembru 2016. godine i trajaće do novembra 2017. godine. Sastoji se iz šest komponenti, a pored izrade Analize rizika od poplava, segmenti ovog projekta su i trening profesionalaca zaposlenih u institucijama sve tri opštine, izrade dokumenta Strategija informisanja javnosti i podizanje svijesti građana o ulozi i mjestu Civilne zaštite u lokalnim zajednicama, radionice sa predstavnicima medija, radionice sa učenicima osnovnih i srednjih škola, javne debate, ekološke akcije čišćenja i uređenja opština, opremanje i renoviranje zdravstvenih ustanova u sve tri opštine, podjela sredstava za najbolje biznis planove za revitalizaciju privrednih aktivnosti, itd.

Pin It

 Komisija za ocjenu prijava po Javnom pozivu za izražavanje interesa za revitalizaciju privrednih aktivnosti, dana 30.06.2017. godine na osnovu utvrđenih kriterija izvršila je procjenu i odabrala ukupno sedamdeset dvije (72) pristigle prijave.

Glavni cilj trodnevnih obuka je prenijeti znanja i vještine pisanja efikasnog biznis plana. Polaznici će naučiti tehnike generiranja ideja, istraživanja potreba kupaca i implementacije poslovne ideje u efikasan i profitabilan poslovni poduhvat, te naučiti osnove efikasnog finansijskog menadžmenta.

Po završetku obuke Komisija za ocjenu prijava će odabrati najmanje 30 najbolje ocijenjenih biznis planova u pojedinačnoj vrijednosti od cca. 4.500 KM za nabavku opreme i/ili sredstava. Korisnici/ce granta imaju obavezu da sufinansiraju 10% vrijednosti odobrenih sredstava.

Sve radionice biće održane u dole navedenim terminima, sa početkom u 10 sati i obavezne su za sve kandidate. U slučaju nedolaska na obuku, kandidat gubi pravo na dodjelu paketa podrške.

 

Opština

Mjesto održavanja

I dan obuke

II dan obuke

III dan obuke

ŠAMAC

Zgrada opštine

17.07.2017.

20.07.2017.

27.07.2017.

DOMALJEVAC

Zgrada opštine

18.07.2017.

21.07.2017.

28.07.2017.

VUKOSAVLJE

Zgrada opštine

19.07.2017.

22.07.2017.

29.07.2017.

 

Udruženje građana „Budućnost“ Modriča u opštinama Šamac, Vukosavlje i Domaljevac-Šamac realizuje projekat „Uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije – do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama“ koji finansira Evropska unija.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili putem telefona 065 627 977.

Pin It

Prvi set radionica za djecu-volontere Udruženja građana "Budućnost", koje se realizuju u sklopu projekta "Investiranje za djecu", koji je podržan od strane Međunarodne organizacije "Save the Children" uspješno je završen zaključno sa junom mjesecom.

Radionice su održane sa ciljem upoznavanje djece na temu budžetiranja za djecu, a u sklopu aktivnosti radilo se i na izradi „child friendly“, odnosno verzije Lokalnog akcionog plana koja je prilagođena djeci i koja će svoj djeci u opštini Modriča omogućiti da se edukuju, kako bi mogli aktivno da učestvuju u promjenama koje se tiču njihove budućnosti. Kroz radionice je prošlo ukupno 14 učesnika.

Drugi set radionica realizovaće se od septembra do novembra 2017. godine.

Podsjećamo, projekat „Investiranje za djecu“ UG „Budućnost“ provodi sa partnerskim organizacijama "Naša djeca" Zenica, "Zdravo da ste" Banjaluka i "Naša djeca" Sarajevo.

U sklopu ovog projekta, predstavnici UG "Budućnost" bili su pokretači ideje o izradi Lokalnog akcionog plana za djecu, čiju radnu verziju možete pogledati klikom na link ispod:

http://www.buducnost-md.org/index.php/vijesti-3/33-lokalni-akcioni-plan-za-djecu-opstine-modrica

 

Pin It

Radionice za učenike osnovnih i srednjih škola u opštinama Šamac, Vukosavlje i Domaljevac-Đamac su uspješno završene.

Ekološko osvješćivanje učenika, razgovor o poplavama i zagađenju životne sredine, samo su neke od tema koje su obrađene pred više hiljada učenika iz pomenutih opština.

„Interes sa radioničarski rad je bio i više nego zadovoljavajući, a razgovorom o nekim mjerama predrostrožnosti i o tome šta oni kao djeca mogu da učine i kako da daju svoj doprinos u situacijama poput poplava iz 2014. godine, uticali smo na određene promjene kod njih“, saopšteno je iz UG „Budućnost“, Modriča.

Ekološko osnaživanje učenika srednjih škola i edukativno kreativne radionice provedene su u okviru projekta „Uspostavljanjem održivih mehanizama saradnje i koordinacije- do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama“ koji se provodi u opštinama Šamac, Domaljevac-Šamac i Vukosavlje, a finansira Evropska unija.

Pin It

Nakon preuzimanja prispjelih prijava na Javni poziv za učešće u programu revitalizacije privrednih aktivnosti, koji je završen 20. juna 2017. godine, Komisija za vrednovanje i rangiranje je izvršila uvid u sve pristigle prijave, te vam u nastavku donosimo spisak onih osoba koje su prošle u drugi krug.

Kandidati i kandidatkinje za revitalizaciju privrednih aktivnosti biće naknadno obavješteni o terminu početka obuke.

Pin It

20

GODINA

300

PROJEKATA

100

PRIZNANJA

20.000

KLIJENATA